Bursa Çocuk Oyun Parkları İmalatı

Bursa Çocuk Oyun Parkları İmalatı

ÇOCUK OYUN GRUPLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
POLİETİLEN ÜRÜNLER HAMMADDE ÖZELLİKLERİ
Çocuk Oyun Gruplarında kullanılan plastik alçak yoğunluklu lineer polietilen (LLDPE-Lineer Low Density Polyethylene) olacaktır.
Plastiğin renklendirilmesinde kullanılan boyalar, çinko ihtiva etmeyen ve direk hammadde ile renklendirme işlemi yapılan boyalar olacaktır. Işık hassasiyeti 6 – 8 skalaları arasında olmalıdır.
Ürün et kalınlığı malzemenin basınca ve sürtünmeye maruz kalan noktalarında minimum ≥6 mm, herhangi bir basınca maruz kalmayan korkuluk ve gölgelik amaçlı ürünlerde minimum ≥4 mm olmalıdır ki ürün bazı kesitlerde zayıf kalmasın.
Malzemenin homojen dağılımı sağlanmalı ve eşit kalınlık oluşturulmalıdır. Ürün et kalınlıklarında, ürün kg.larında, ölçülerde ± %5 sapma olabilir.

TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON
Minimum 114mm. çapında minimum 2,5mm. et kalınlığında çelik çekme borulardan oluşacak, bu boruların üst kısımları içerisine su, nem ve yabancı madde girmesini engellemek amacıyla enjeksiyon yöntemi ile şekillendirilmiş yarım küre şeklinde minimum iki adet alüminyum perçin ile sabitlenmiş polietilen tapalarla kapatılacaktır.
Dikey ve yatay 114mm. çapındaki borular birbirlerine dik açı oluşturacak şekilde, enjeksiyon yöntemi ile yapılmış polyamid esaslı bağlantı elemanları ile bağlanacaktır.
BAĞLANTI ELEMANLARI
Taşıyıcı platform ve korkuluk kelepçeleri enjeksiyon yöntemi ile yapılmış polyamid esaslı malzemelerden oluşacaktır. Tüm bağlantı elemanları demonte ve sökülebilir olmalıdır.

114mm çapında taşıyıcı konstrüksiyonu birbirlerine 90 derece bağlamak amacı ile kullanılan kiriş bağlantı malzemesi enjeksiyon yöntemi ile yapılmış polyamid esaslı malzemelerden oluşacaktır. Bu kiriş bağlantı aparatının bir tarafı boruya min iki adet M8 galvanizli cıvata ile sabitlenecektir. diğer taraf ise arka tarafından iki adet 114mm. çaplı yarım daire şeklinde enjeksiyon yöntemi ile yapılmış polyamid esaslı kelepçe ile galvanize edilmiş cıvata ve somunlar vasıta ile bağlanacaktır.

Sistemde kullanılan tüm cıvata ve somunların çıkıntıları maksimum 3 mm olacaktır.
Taşıyıcı platform ve korkuluk kelepçeleri taşıyıcı konstrüksiyonu oluşturan 114mm boruları tam daire olacak şekilde sarmalıdır. Kelepçelerin borudan çıkıntısı çocuk sağlığını korumak amacıyla maksimum 16mm,sistemde kullanılan tüm cıvata ve somunların çıkıntıları maksimum 3 mm olacaktır.
Enjeksiyon yöntemi ile yapılmış polyamid esaslı bağlantı malzemelerinin renklendirmesinde kullanılan boya maddeleri çocuk sağlına uygun gıda tüzüklerine uyacaktır.
Korkuluk kelepçeleri ve kiriş bağlantıları enjeksiyon yöntemi ile yapılmış polyamid esaslı olacaktır
KARE PLATFORM
Platformlar üzerindeki kullanıcı sayısı ortalama 3 kişinin oynayabileceği şekilde minimum 1150x1150mm. ebadında olacaktır.Platforma minimum 2 adet destek kaynaklama yöntemi ile birleştirilecektir
Platformlar minimum 116*116 cm. veya min.1,30 m2 ye denk gelen büyüklükte olarak, min.2mm. delikli sacdan ( su birikmesine yol açmayacak şekilde tasarımlanmalıdır) imal edilecektir. Platformun havayla temas edecek tüm yüzeyleri(alt,üst,yan) sürtünmeye ve korozyona karşı boya yapılacak olup ayrıca boya üzerine kaçuk malzemsi yapıştıralacak. Kalınlık her noktada min. 2 mm olarak kaplanacaktır. Platformun taşıyıcısı min.40x40x1,5 mm. kare profilden olacak, dört tarafında ve platformun ortasında sacın esnemesini önlemek amacıyla orta noktalardan 2 adet destek atılacaktır.
Tüm platform üzerinde delikler önceden açılmış olacak ve montaj sırasında deliklerle ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
Platformların köşeleri 114mm. boruyu saracak şekilde çeyrek daire şeklinde olacaktır.

MERDİVENLER
Merdivenler zeminden platforma ve platformdan platforma minimum 800mm. Maksimum 2000mm. kot farkına erişebilecek şekilde minimum dört, maksimum dokuz basamaklı gruplar halinde imal edilecektir.
Basamaklar, özel olarak tasarlanmış üzerinde kaymayı ve su birikmesini önleyici çeşitli desenler bulunan ve alüminyum kalıplarda rotasyon teknolojisi ile imal edilmiş plastik polietilen malzemeden mamul minimum 800x200mm ebatlarında olacaktır. Basamakların mukavemetini arttırmak amacı ile içleri metal takviyeli olacak ancak metal kısımlar kesinlikle dıştan görünmeyecek üretim aşamasında plastiğin içinde kalacaktır.
Basamak yüksekliği minimum 110mm. maksimum 230 mm. olacaktır.
Merdiven korkuluğu minimum 600mm. maksimum 850mm. yüksekliğinde her merdiven grubu için 2 adet imal edilecektir. Merdiven korkuluğunun kenarları ve parmaklıklar minimum 21x2mm. borudan, ana taşıyıcı ise minimum 30x70x2mm. kutu profilden imal edilecektir. Korkuluğu oluşturan malzemeler birbirlerine kaynaklama yöntemi ile birleştirilecek daha sonra elektrosatatik boya ile boyanacaktır.
Merdiven korkuluğundaki parmaklık araları minimum 65 ≥ 90 mm maksimum ≥ 230 mm. olacaktır.
Merdivenlerin platforma montesi ana konstrüksiyonu oluşturan 30x70x2 mm kutu profiller üzerinde bulunan yuvalardan galvanizli cıvata ve somunların sıkıştırılması ile tutturulacaktır.

KAYDIRAKLAR
DÜZ KAYDIRAKLAR
Minimum 1000mm. maksimum 2000mm. yüksekliğindeki platformlardan maksimum 40 derece eğimli inecek şekilde tasarlanacaktır.
Kaydıraklarda çocukların güvenli girişini sağlayacak ve çocuğu yavaşlatacak şekilde minimum 350 mm. uzunluğunda düzlem bulunacaktır.
Kaydırağın kayma bölümü minimum 400mm. genişliğinde, yan duvarları ise kayma bölümü boyu 1500mm. geçmeyen kaydıraklarda minimum 100mm. kayma bölümü boyu 1500mm. geçen kaydıraklarda minimum 150mm. yüksekliğinde olacaktır.
Kaydıraklar çift cidarlı, yüksek yoğunluk polietilen hammaddeden rotasyon teknolojisiyle tek parça olarak imal edilecektir. Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağlığına uygun gıda tüzüklerine uyacaktır. Elektriklenmeyi önlemek içinde polietilenin içine antistatik madde ilave edilecektir. Bu madde kaydıraktan kayma esnasında meydana gelen statik elektriği yok edecektir.
Kaydıraklar galvanizli cıvatalarla platforma monte edilecektir. Bu cıvataların görüntüyü bozmaması ve daha uzun ömürlü kalması amacıyla enjeksiyon yöntemi ile şekillendirilmiş plastik tapalar ile kapatılacaktır.
Kaydırağı yere sabitlemek amacı ile minimum 150x150x4mm.sac flanşa kaynak ile monte edilmiş,minimum 400mm. boyunda 89mm. çapında 2mm. et kalınlığında çelik çekme boru ile betonlanacaktır. Bu ankraj sistemi galvanizli cıvatalar ile kaydırağa monte edilecektir.
Düz kaydıraklar h:1 metre için min. 20kg, h:1,5 metre için min. 35kg ve h: 2 metre için min.50kg olacaktır.

SPIRAL KAYDIRAK

2000 +- 100mm. yüksekliğindeki platformlardan maksimum 40 derece eğimli inecek şekilde ayrıca merkezinde minimum 76 mm. borunun sığabileceği yuva bulunacak şekilde tasarlanacaktır.
Kaydıraklarda çocukların güvenli girişini sağlayacak ve çocuğu yavaşlatacak şekilde minimum 350 mm. uzunluğunda düzlem bulunacaktır.
Kaydırağın kayma bölümü minimum 400mm. genişliğinde, yan duvarları ise minimum 150mm. yüksekliğinde olacaktır.
Kaydıraklar çift cidarlı, yüksek yoğunluk polietilen hammaddeden rotasyon teknolojisiyle tek parça olarak imal edilecektir. Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağlığına uygun gıda tüzüklerine uyacaktır. Elektriklenmeyi önlemek içinde polietilenin içine anti statik madde ilave edilecektir. Bu madde kaydıraktan kayma esnasında meydana gelen statik elektriği yok edecektir.
Kaydıraklar galvanizli cıvatalarla platforma monte edilecektir. Bu cıvataların görüntüyü bozmaması ve daha uzun ömürlü kalması amacıyla enjeksiyon yöntemi ile şekillendirilmiş plastik tapalar ile kapatılacaktır.
Kaydırağı yere sabitlemek amacı ile minimum 15Ox150X4mm sac flanşa kaynak ile monte edilmiş,minimum 400mm. boyunda 89mm. çapında 2mm. et kalınlığında çelik çekme boru ile betonlanacaktır. Bu ankraj sistemi galvanizli cıvatalar ile kaydırağa monte edilecektir veya kaydırak , üstte platforma, altta ise merkezindeki taşıyıcının uzantısı ankraj olarak yere monte edilerek betonlanacaktır.
Spiral kaydıraklar minimum 50 kg olacaktır.

KARE ÇATI

Değişik geometrilerde olabilir ancak mm. 150 x 150 cm. veya bu alana denk gelecek şekilde minimum 60 cm. yüksekliğinde olmalıdır.
Çatılar bağlanıldığı yerde mutlaka sistemin taşıyıcı borularını oluşturan 114 lük boruların üzerine direk bağlanacak şekilde olmalıdır. Arada ayrı bir bağlantı elemanı kullanılmamalıdır.
Çatının saçak alt kenar yüzeyi ile platform arasındaki yükseklik min.1000 mm. olmalıdır.
Malzeme min. 25 kg ağırlığında olmalıdır. Üst yüzeyi desenli olarak lineer polietilen malzemeden imal edilecektir.

POLİETİLEN KORKULUKLAR
Oyun gruplarında kullanılan polietilen korkuluklar çocukların platform üzerinde güvenli bir şekilde durmalarına yardımcı olacaktır. Polietilen korkuluklar çift cidarlı kendisinden renkli olarak imal edilecektir.
Polietilen korkulular üstten 21mm. çapında 2mm. et kalınlığında çelik çekme borularla kelepçe sistemi yardımı ile alttan ise platforma cıvata yardımıyla bağlanarak ana konstrüksiyona sabit borular polietilen korkulukların içerisinden bütün olarak geçirilecektir.
Boruların korkuluklarla birleşim noktalarında kelepçeler üzerinde 21mm çapında borunun geçebileceği kızaklar bulunacak ve 21mm.lik borular M6 montebent vidası ile bu kızaklara tutturulacaktır.
Bu ürünlerde yüzey kalitesinin düzgün olması ve görselliğin öne çıkması amaç edinildiğinden özellikle alüminyum kalıplarda yapılması gerekir.
Bu ürünlerin ebatları teknik çizime uygun olarak en: 990 yük: 750 mm. olmalıdır.
Korkulular min. (9 ) kg polietilen malzeme kullanılarak imal edilecektir.
POLİETİLEN KAYDIRAK KORKULUĞU
Oyun gruplarında kullanılan polietilen kaydırak korkulukları çocukların platformdan kaydırağa güvenli bir şekilde geçmelerine yardımcı olacaktır. Polietilen kaydırak korkulukları çift cidarlı kendisinden renkli olarak imal edilecektir.
Polietilen kaydırak korkulukları 21mm. çapında 2mm. et kalınlığında çelik çekme borularla kelepçe sistemi yardımıyla bağlanarak ana konstrüksiyona sabitlenecektir.
Polietilen kaydırak korkulukları değişik yüzey şekillerinde imal edilebilir olmalı ve oyun grubuna aktivite kazandırmalıdır.

Boruların korkuluklarla birleşim noktalarında kelepçeler üzerinde 21mm çapında borunun geçebileceği kızaklar bulunacak ve 21mm.lik borular M6 montebent vidası ile bu kızaklara tutturulacaktır.
Polietilen kaydırak korkulukları minimum 7 kg olacaktır.
ELEKTROSTATİK FIRIN BOYA
Tüm Metal aksamlar imalat yapıldıktan sonra, önce on dakika süre ile 70°C sıcaklıktaki % 5 konsantrasyonlu yağ alma banyosunda durulmadan sonra15 dakika süre ile 50°C sıcaklıktaki %1 konsantrasyonlu demir fosfat banyosuna daldırılacaktır.
Sonra tekrar durulama ve akabinde kurutma işlemleri yapılacak malzeme elektrostatik sistemde dış mekanlara dayanıklı polyester esaslı toz boya ile kaplanıp 200-220 derece sıcaklıkta fırında 15 dk süreyle pişirilerek boyama işlemi tamamlanacaktır.Kaynak yerlerinin paslanmaması için kesinlikle kaynak yapıldıktan sonra ürünün tamamı yekpare olarak boyanacaktır.

GENEL KOŞULLAR
Sistemde kullanılan tüm çelik cıvata,somun ve pullar galvaniz kaplı olacaktır.Kullanılan cıvatalar montaj edildikleri yerden 3mm. fazla çıkıntılı olmayacaktır.
İdare istediğinde oyun grupları parçalarında teknik şartname ve ölçülerine uymak şartı ile değişiklik yapabilir.
İdarenin onayıyla teknik şartnamede var olan min. Ölçüler, minimum ürün kiloları ve diğer teknik koşullar sağlanması şartıyla farklı görüntüde modeller kabul edilebilir.
Oyun gruplarının nakliyesi yüklenici firmaya aittir.
Montaj idareye ait olacak ancak bir adet numune ürünün montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.
İhale kapsamındaki tüm ürünler imalat hatalarına karşı 2 yıl yedek parça garantili olacaktır. Garanti süresi muayene ve kabul komisyonu raporu onayı ile başlayacaktır.

İKİLİ SALINCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tek eksenli (öne – arkaya ) salıncaklarda bir bölüme en fazla iki salıncak yerleştirilecektir.
Oturaklar tek kişilik olacak ve koruyucu bulunacaktır.Salıncak oturaklarının imalatında; tahta, demir, fiber v.b. malzemeler kesinlikle kullanılmayacak, çarpmalarda meydana gelen riskleri minimum noktaya çekmek için mutlaka plastik salıncak oturağı kullanılacaktır.
Koruyucu zeminden en az 1,52 metre yükseklikte, yan yana iki salıncak arası mesafe en az 600 mm ve salıncak oturakları ile yandaki destek elemanları arasındaki mesafe en az 500 mm olacaktır.
Salıncak koltuğunun oturma yüzeyi ile koruyucu yüzey arasındaki mesafe maksimum 400 mm. olmalıdır.
Taşıyıcı konstrüksiyon 114mm. çapında 2,5mm et kalınlığında galvaniz kaplı çelik çekme borudan mamul ve elektrostatik sistemde dış mekanlara dayanıklı polyester esaslı toz boya ile istenilen renklerde boyanmış olmalıdır.
İki tarafında minimum 90mm. boyundaki 114mm. çaplı, 2,5 mm. et kalınlığı olan çelik çekme borular ile birbirine enjeksiyon yöntemi ile yapılmış cam elyaf takviyeli polyamid esaslı kelepçelerle bağlı 3000 mm. boyundaki 114 mm çapında mm. 2,5mm. et kalınlığında boruya her salıncak için 2 adet olmak üzere toplam 4 adet mafsalın zincirlerle bağlanması ile oluşacaktır.
Zincirler galvanizden ve min.25 mikron daldırma galvanizli olacaktır.
Parmak sıkışmasına yol açmayacak şekilde 5 mm. kalibre zincir olacaktır.
Salıncak oturağı üç tarafı kapalı emniyet amaçlı ön koruması olan yüksek yoğunluklu polietilen hammaddeden rotasyon teknolojisi ile üretilecektir. Zincirlerin zamanla plastik oturağı yırtmaması ve çocukların el sıkışmasını önlemek için zincirlerin salıncak oturağının altına gelen bölümünde zincir yuva içine girecektir.
Salıncak oturağında su birikmesini önleyecek delikler bulunacak ancak bu delikler parmak yakalanmasını önleyici ölçüde olacaktır.

İKİ KİŞİLİK TAHTERAVALLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Taşıyıcı konstrüksiyon minimum Ø 114mm. çapında 2,5mm. et kalınlığında ankraj payı minimum 400mm. olmak kaydıyla iki adet galvaniz kaplı çelik boru üzerine yine Ø 114 çaplı 2,5mm. et kalınlığında 3000mm. boyunda borunun ortada özel rulman sistemi ile hareket sağlanarak birleşmesinden oluşacaktır.

Boruların üst kısımlarına içine su nem vb girmemesi için enjeksiyon sistemi ile şekillendirilmiş polietilen tapa takılacaktır.
Zemine dik açı oluşturulacak şekilde bu taşıyıcıların arasında çapı minimum 114mm. et kalınlığı 3mm. olan 500mm. uzunluğunda boru profil iki tarafı kurt ağzı açılmak sureti ile kaynakla sabitlenecektir.
Tahterevalli oturağının yere temas ettiği kısmında ile zemine arasında darbe emici ortam oluşturulacaktır.Tahterevallinin maksimum açısı 20° olmalıdır.

Tahterevallinin koltuk yüksekliği yerden maksimum 1000 mm olmalıdır.Tahterevalli yere yatay konumda iken kauçuk zeminden yüksekliği 500 mm olmalıdır.

Tahterevallilerin her bir oturağı polietilenden mamul hayvan figürlü olacaktır. El tutma yerleri polietilen oturağın kendinden olacak kesinlikle sonradan metalle el tutma yeri yapılmayacaktır. Oturma yerleri sıkıca tespit edilmeli ve alet kullanmadan sökmek mümkün olmamalıdır.

En uç konumlarda elemanın çevresinde ölçme yapıldığında , düşme boşluğu en az 1000 mm olmalıdır.

Tüm sistem elektrostatik sistemde dış mekanlara dayanıklı polyester esaslı toz boya ile istenilen renklerde boyanmış olmalıdır.