Ürün Özellikleri

Rotasyon ürünlerin temel özellikleri

Rotasyon kalıplama, içi boş plastik ürünler almamızı sağlayan bir teknolojidir. Bu teknolojinin en bilinen ürünleri su-gıda depoları, tarım-zirai sektöre ait çeşitli ürünler, otomotiv sektörüne ait ürünler, çeşitli oyuncaklar, tekstil depoları gibi ürünlerdir.

Uretim_01

  • Rotasyon teknolojisinde üretimin mantığı, plastik tozun kalıbın içinde dönerek kalıbın iç şeklini almasıdır. Bu nedenle standart bir üretim prosesinde, rotasyonda enjeksiyon ürünlerde kullanılan federler/ince noktaları yapmak mümkün değildir.

Yapılacak olan federlerin de, tozun dönebileceği boşluklara sahip olması gerekmektedir.

Bununla beraber yazı gibi, derinliği az olan girintilerin üretilmesi mümkündür. Ancak, rotasyonda plastik basınçla şekillenmediği için ince bölgelerde mükemmel bir dolgunluk yapması mümkün değildir.

  • Rotasyonda kalıbın içine, dolayısıyla ürünün dış yüzeyine müdahale etmemiz, şeklini belirlememiz mümkündür. Ancak ürünün iç yüzeyine müdahale etmemiz, ürün iç şekline dışından farklı bir şekil, desen, vb. vermemiz mümkün değildir. Her ne kadar belli bölgelerde ısı alım miktarını değiştirmek ve makine dönüş ayarlarını farklılaştırmak gibi yöntemlerle, değişik bölgelerde ürün kalınlıkları kontrol edilebilse de,  temelde rotasyonda ürün et kalınlığı dahil ürün iç yüzeyine müdahale edilmediğini söyleyebiliriz.
  • Rotasyon teknolojisinde önemli bir sorun,ölçü toleransının yüksek olmasıdır. Özellikle mevsimsel değişiklikler, ürünlerin ölçülerinde, %2 gibi yüksek sayılacak sapmalara yol açabilirler. Bu durum, birbirine monte edilecek ürünlerde göz önünde bulundurulmalı ve tasarım sürecinde gerekli tedbirler alınmalıdır.